– text in English (by EURATEX) and Hungarian (by TMTE) –

eBIZ National Event Taking Place in Hungary

Thanks to the cooperation between EURATEX (the European T/A Confederation, also eBIZ project coordinator) and TMTE (Hungarian national association for Textile and clothing industry) the tour of the eBIZ national events progressed in Budapest on 24th June where presentations were provided for some 50 registered companies, including producers, retailers, ICT providers and experts for standardisation (GS1).

The eBIZ initiative was launched by the European Commission to harmonise e-Business in the TCF sectors and to boost the uptake of such technologies for the European Fashion Industry. In line with the standard eBIZ events programme, a combination of technical presentations and insights of the eBIZ experiences of fashion companies was provided. The active final debate highlighted a number or points of high relevance for SMEs including: the costs of adoption of e-Business in general and under the eBIZ Reference Architecture (lower costs of developing digital data exchange), the support of e-Business communications to extend business networks, improving efficiency through fast, precise and flexible co-operation enabled by eBIZ,   and specificities of the fashion SMEs in the local market. Drawing conclusions after the debate, Mr. Pataki (Industrialist and chairman of TMTE) and other industrialists highlighted the very concrete impact for fashion companies of the eBIZ project and reaffirmed the association’s interest to actively support its member companies towards the adoption of e-Business technologies with the help of eBIZ; such a move was reported as critical to improve the national industry competitiveness in the global, cross-borders, market. As a member of the eBIZ Interest Group, TMTE will follow the implementation of eBIZ and will inform the interested SME’s about the experiences continuously.

Further information and the presentations held at the event will be available via www.ebiz-tcf.eu

eBIZ nemzeti rendezvény Magyarországon

Az eBIZ nemzeti rendezvények sorozata az EURATEX (Európai Textil- és Ruházati Szövetség és egyben eBIZ kooridnátor) és a TMTE (Textilipari Műszaki Tudományos Egyesület)  együttműködésével szervezett programmal folytatódott Budapesten, az eBIZ projekt  június 24-én rendezett bemutatójával, melyen 50  cég (termelők és kereskedők) vett részt. Mint szakmai  érintettek, a magyar eBIZ napon részvettek  szofverszolgáltatók és a szabványosítás szakértői is (GS1).

Az eBIZ az EU kezdeményzésére indult projekt, melynek célja a textil-, ruházati- és cipőipar e-Business folyamatainak harmonizációja és ezáltal az európai divatiparban az internet technológiák használatának erősítése. Az eBIZ programoknál  szokásos módon  került sor a műszaki prezentációk és a  gyakorlatban szerzett tapasztalok bemutatójának kombinációjára.  Az aktív  hozzászólások jól mutatták a téma jelentőségét a kis és középvállalatok szemszögéből: az e-Business adaptáció költségei általában, illetve az eBIZ Reference Architecture egységes keretrendszere alapján eszközölt fejlesztés esetén (alacsonyabb fejlesztési költségek mellett megvalósítható  digitális információcsere), az üzleti kapcsolatrendszer bővítésének támogatása az e-Business kommunkáció révén, a hatékonyság javításának igénye, amit az e-kommunikáció segítségével végzett gyors, pontos, rugalmas munka eredményezhet. Felmerültek még a divatipari kisvállakozások helyi speciális szempontjai is.

Az elhangozottak összefoglalójaként   Dr. Pataki Pál (ipari szakember, a TMTE elnöke) és más szakértők is hangsúlyozták az eBIZ projekt pozitív hatásait a  divatipar vállalkozásai számára és jelezték, hogy  szakmai szervezetük  aktívan támogatni fogja tagvállalataik törekvését az eBIZ-hez való csatlakozásban; ez az elmozdulás kritikus az iparág versenyképességét illetően mind a hazai, mind a külföldi, globális piacokon. Az eBIZ Érdekeltek Csoportjának tagjaként a TMTE folymatosan követni fogja a projekt megvalósulásának folyamatát és az érdeklődőknek információt nyújt tapasztalatokról.

További információk és a rendezvényen bemutatott prezentációk elérhetők www.ebiz-tcf.eu

Downloads

Programme in EN and HU


eBIZ flyer in Hungarian